There was an error in this gadget

11 August 2014

Tuyển biên dịch báo chí tiếng Anh, Pháp

Tuyển người giỏi tiếng Việt, tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, rất tỉ mỉ, không tự ái và có thời gian (tối thiểu 4 giờ/ngày) để dịch và biên tập các bài báo Pháp hoặc Anh, Mỹ. 

Cần làm thử một vài đoạn để xem xét (mọi ứng viên đều làm những đoạn giống nhau). 

Đây là một công việc nghiêm túc; ứng viên không thể dùng Google Translate và các phần mềm dịch máy khác để dịch.

Để biết thêm chi tiết, gọi số 0913964545, hoặc gởi email đến ngngoctran@gmail.com

No comments: