30 July 2014

Dịch, biên tập bản dịch tiếng Việt từ báo Pháp, MỹCần tuyển người giỏi tiếng Việt, tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, rất tỉ mỉ, không tự ái và có thời gian (tối thiểu 4 giờ/ngày) để dịch và biên tập các bài báo Pháp hoặc Mỹ. 

Cần làm thử một vài đoạn để xem xét (mọi ứng viên đều làm những đoạn giống nhau). 

Đây là một công việc nghiêm túc; ứng viên không dùng Google Translate và các phần mềm dịch máy khác để dịch.

Liên hệ: 


ĐT: 0913964545, email: ngngoctran@gmail.com

No comments: