24 August 2014

Tuyển biên dịch viên giỏi tiếng Việt, tiếng Anh

Tuyển người giỏi tiếng Việt, tiếng Anh. Nhưng cần người tỉ mỉ, không tự ái và có thời gian (tối thiểu 4 giờ/ngày) để dịch và biên tập các bài báo Anh, Mỹ. 

Cần làm thử một vài đoạn để xem xét (mọi ứng viên đều làm những đoạn giống nhau). 

Đây là một công việc nghiêm túc; ứng viên không thể dùng Google Translate và các phần mềm dịch máy khác để dịch.

Để biết thêm chi tiết, gọi số 0913964545, hoặc gởi email đến ngngoctran@gmail.com

No comments: