02 April 2011

Trịnh Công Sơn 10 năm ngày mất

Mời các bạn đọc lại bài viết về Trịnh Công Sơn tại Nhạc Trịnh.

Chúc các bạn một cuối tuần thư giãn.

No comments: