25 April 2011

Tặng phở cho nạn nhân động đất- sóng thần ở Nhật

Mời các bạn đọc, xem hình:

Ngày Phở NÓNG Ở WATARI-CHO 15/4 Một Chút Ấm Lòng.

No comments: