31 January 2011

Đường hoa Nguyễn Huệ 2011


Mời các bạn xem một ít hình về Đường Hoa Nguyễn Huệ chụp chiều hôm qua (tối nay mới khai trương).

No comments: