04 December 2010

Thăm khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu

Mời các bạn xem bài về nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Cũng dành riêng để tặng các bạn sinh viên Bạc Liêu.

Cao Văn Lầu (chưa biên tập lại)

No comments: