19 December 2010

Báo cáo cạnh tranh của Michael Porter

Mời các bạn tham khảo bản tóm tắt báo cáo của Porter.

Chúc tất cả vui.

No comments: