21 November 2010

Thư cảm ơn

Nhân Ngày Nhà giáo 20.11, tôi nhận được nhiều tin nhắn, thư điện tử chúc mừng, thậm chí có người còn đến cơ quan tặng quà. Tôi xin cảm ơn chung tất cả ở đây.

Chúc các bạn mọi sự tốt lành.

No comments: