16 January 2010

Ảnh lạ kỳ (Weird and Strange Photos, Pathetic Photos)

Mời các anh chị và các bạn xem

Ảnh 'vượt khung hình' lạ kỳ

Với nghệ thuật sắp đặt và phần mềm chỉnh sửa, con người và vật thể trong các tấm hình như đang vượt ra khỏi giới hạn khung viền. Thể loại ảnh này được gọi là OOB (Out of Bounds Photo).

Chúc tất cả mọi sự tốt lành.
---


2 comments:

Anonymous said...

Lâu quá không thấy thầy viết bài mới. Thầy khỏe chứ ah?

ST

Gatebeepers said...

Cảm ơn em Thu. thầy còn bài nhưng chưa đưa lên blog.

Chúc em ăn Tết vui vẻ.