27 September 2014

Tuyển người dịch sách báo tiếng Anh

Tìm người giỏi tiếng Việt, tiếng Anh, để dịch và biên tập các bài báo Mỹ cũng như sách. Điều kiện quan trọng: Ngoài việc giỏi chuyên môn còn phải rất tỉ mỉ trong công việc và không tự ái để có thể làm việc tập thể. Cần dịch thử một vài đoạn để xem xét (mọi ứng viên đều làm những đoạn giống nhau). Tuyển ngay nếu qua được bài test này; có thể hướng dẫn thêm nếu thấy có triển vọng.
Đây là công việc nghiêm túc và lâu dài. Những người phù hợp sẽ được tuyển làm phụ tá cho một người có hơn 30 năm hành nghề báo chí, cựu trưởng ban quốc tế của ba tờ báo lớn ở TP.HCM, đang tổ chức một nhóm dịch thuật, biên tập chuyên nghiệp. Cũng sẽ được giới thiệu làm cộng tác viên biên dịch cho một số báo, nếu đạt yêu cầu.
Ứng viên không dùng Google Translate hoặc các phần mềm dịch máy khác để dịch.
ĐT: 0913964545, email: ngngoctran@gmail.com

No comments: