29 October 2011

Cẩn thận với thẻ tín dụng kẻo nợ đìa

Mời các bạn đọc một bài viết về thẻ tín dụng, trong đó có những lời khuyên dành cho người sử dụng cũng như người định đăng ký sử dụng loại thẻ này.

Chúc tất cả an vui.

Xem bài tại Thẻ tín dụng.

2 comments:

Hồ Quốc Nam said...

Cám ơn thầy đã cung cấp thông tin về tiêu dùng bằng thẻ tín dụng thật hay!

Gatebeepers said...

Cảm ơn em.