23 September 2010

Kinh tế học dành cho nhà báo, sinh viên báo chí

Các bạn thân mến: Có thể tham khảo bài kinh tế học 1 theo đường dẫn này.

Chúc tất cả vui.

No comments: