18 September 2010

Hotmail: Từ đâu? Tại sao? Chủ có kiếm được tiền?

Các bạn thân mến:

Đây là một bài rất hay về lịch sử của Hotmail

Chúc tất cả vui.

2 comments:

Quốc Nam said...

Hồ Nam, K07.

Thầy ơi, hình như link của bài viết có vấn đề nên em không truy cập được.

Em chúc thầy thật sức khỏe!

Gatebeepers said...

Em vào lại link trên.