17 July 2009

Thi lại môn phỏng vấn

Trả lời chung các em sinh viên thi lại môn phỏng vấn:

Các em ôn lại bài thầy đã trao đổi với các em trong lớp và đọc thêm bài phỏng vấn, chân dung của các báo. Cũng có thể đọc thêm những bài đã được đưa lên blog này (xem danh sách bên tay phải)

Các em sẽ làm bài tiếp vì các em học nghề báo (là nghề viết lách). Thầy sẽ phổ biến sau.

Chúc các em thành công.

No comments: