30 April 2009

Yêu ...thời cúm heo

Các bạn thân mến: Chúc tất cả nghỉ lễ vui.
Và mời xem hình:Yêu nhau ở Mexico hiện nay là thế đấy, phải đề phòng cúm heo (miền Bắc gọi là cúm lợn). Có hơn 100 người ở Mexico chết rồi. Ở châu Âu thì đã có một ca nhiễm ở Tây Ban Nha. Nhiều nước trên thế giới (trong đó có VN) đã có biện pháp phòng chống dịch này.

No comments: