02 July 2008

Người bán báo

Đây là hình của bạn Phạm Trung (lớp TCBC) gởi. Hình rất hay. Cảm ơn em Trung.

Các bạn có hình muốn đưa lên blog thì gởi qua email cho tôi.

2 comments:

Anonymous said...

Chao Thầy!
Thầy có thể post lên cho tụi em mấy bài tường thuật mẫu được không ạ?

Gatebeepers said...

Cảm ơn em.

Chỉ có bài tường thuật chớ không có bài mẫu. Để thầy xem, có thể ẽ đưa bài của học viên các lớp trước lên.