10 December 2013

NGỐ 180': KHÁM PHÁ NGHỀ BIÊN TẬP

NGỐ 180': KHÁM PHÁ NGHỀ BIÊN TẬP: ADMIN “Một nghề bí ẩn”. Có thể gọi nghề biên tập như vậy. Ở Việt Nam không ai dạy nghề này cho chuyên nghiệp. Dạy viết báo có trường có ...

2 comments:

Gatebeepers said...
This comment has been removed by the author.
Gatebeepers said...

Cảm ơn bạn đã giúp giới thiệu cuốn Khám phá Nghề biên tập.

Hiện nay, tôi đã tiếp tục biên soạn một cuốn sách khác cũng về nghề báo; lần này là về viết lách. Theo dự kiến, bản thảo sách có thể được hoàn tất vào tháng ba năm 2014, để kịp xuất bản vào dịp 21/6 (Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam). Tôi cũng đã đưa cho nhà xuất bản Trẻ bản thảo của một cuốn sách hướng dẫn kinh tế học dành cho nhà báo và bạn đọc báo. Sách này có thể sẽ được xuất bản trong tháng ba năm 2014.

Tôi sẽ lần lượt thực hiện những gì đã rao, biên soạn tiếp các sách: Phóng sự báo chí, Viết lách dành cho mọi người, Nhiếp ảnh và xử lý ảnh báo chí (cùng biên soạn với phóng viên ảnh Hoàng Thạch Vân). on NGỐ 180': KHÁM PHÁ NGHỀ BIÊN TẬP