19 October 2012

Dành cho lớp Phương pháp Viết lách về Kinh tế ở Cần Thơ

Các bạn lớp KT Cần Thơ có thể lấy tập tin âm thanh tại 

https://docs.google.com/folder/d/0Bx-EKuYfSAZuTkR1NkNPQ19TMGs/edit

để nghe lại và có thể tiếp tục làm bài. Đây là phần ghi âm những gì chúng ta đã thảo luận về chọn đề tài, làm đề cương ở trong lớp.

Chúc các bạn vui.

No comments: