24 March 2012

Giảm mạnh đầu tư công, nâng cao đầu tư tư nhân Chiều 16.3 tại cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định sẽ tiếp tục giảm đầu tư công, giai đoạn 2011-2015, từ 53% xuống còn 37-39%, nâng đầu tư tư nhân lên 45-46%. Phải chăng Chính phủ đã có chuyển hướng vì nhận ra những mặt tiêu cực do đầu tư công quá nhiều gây ra? Năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11, trong đó có nhấn mạnh đến việc cắt giảm đầu tư công nhằm thu hẹp tổng cầu nhanh chóng nhất, giảm sức ép lạm phát tiền tệ trong bối cảnh lạm phát có xu hướng gia tăng, đồng thời để dồn vốn đầu tư xã hội theo những kênh đầu tư và dự án đầu tư có hiệu quả hơn. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả rà soát cắt giảm các dự án trong kế hoạch năm 2011 cho thấy đã cắt giảm được 1.387 dự án với tổng số vốn gần 3.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm chưa tới 1% chi tiêu công. Đến năm 2012, Chính phủ khẳng định chủ trương cắt giảm đầu tư công phải được thực hiện kiên quyết hơn nữa.

Mời các bạn đọc bài này. Chúc tất cả vui. --- Chiều 16.3 tại cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định sẽ tiếp tục giảm đầu tư công, giai đoạn 2011-2015, từ 53% xuống còn 37-39%, nâng đầu tư tư nhân lên 45-46%. Phải chăng Chính phủ đã có chuyển hướng vì nhận ra những mặt tiêu cực do đầu tư công quá nhiều gây ra? Năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11, trong đó có nhấn mạnh đến việc cắt giảm đầu tư công nhằm thu hẹp tổng cầu nhanh chóng nhất, giảm sức ép lạm phát tiền tệ trong bối cảnh lạm phát có xu hướng gia tăng, đồng thời để dồn vốn đầu tư xã hội theo những kênh đầu tư và dự án đầu tư có hiệu quả hơn. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả rà soát cắt giảm các dự án trong kế hoạch năm 2011 cho thấy đã cắt giảm được 1.387 dự án với tổng số vốn gần 3.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm chưa tới 1% chi tiêu công. Đến năm 2012, Chính phủ khẳng định chủ trương cắt giảm đầu tư công phải được thực hiện kiên quyết hơn nữa. Đọc tiếp tại Đầu tư công cao, hiệu quả thấp.

No comments: