08 October 2010

Trình độ dịch thuật

Các bạn đọc cho biết về trình độ dịch thuật của một số người:
http://www.nguyenvantuan.net/culture/5-culture/1106-qyou-inside-meq-hay-van-nan-chuyen-ngu

No comments: