09 April 2010

Nguy cơ lạm phát cao

Các bạn sinh viên lớp Tường thuật Kinh tế nên đọc bài này về lạm phát.

Và một bài liên quan đến quy luật cung cầu.

No comments: