05 August 2008

Chương trình học của lớp TC (8.2008)

Các bạn lớp TC mới chú ý đọc các thông tin dưới đây. Cảm ơn các bạn.


Thứ hai, thứ tư học từ 18 giờ

Thứ sáu từ 18g 20

Đi học đúng giờ; vào lớp nhớ tắt điện thoại di động

Có điểm danh.
----

Chương trình học:

4.8: Tổng quát (tiếng Việt, tin tức, nguồn tin, viết tin), ra bài tập

6.8: Sửa bài tập 1, nhóm 1 (gồm các tổ….); ra bài tập 2

8.8: Sửa bài tập 1, nhóm 2 (gồm các tổ…); ra bài tập 2

11.8: Sửa bài tập 2, nhóm 1; ra bài tập 3

13.8: Sửa bài tập 2, nhóm 2; ra bài tập 3

15.8: Sửa bài tập 3, nhóm 1; ra bài tập 4

18.8: Sửa bài tập 3, nhóm 2; ra bài tập 4

27.8: Sửa bài tập 4, nhóm 1

29.8: Sửa bài tập 4, nhóm 2

1.9: Tổng kết, thảo luận thêm về các sai sót thường gặp và trách nhiệm của người làm báo.

Thi: sẽ do Khoa bố trí.

Điểm cho như sau:

Đi học chuyên cần: 1

Làm bài tập: 3 (tối đa)

Làm bài thi: 6 (tối đa)

Ghi chú: vắng mặt ba buổi sẽ không được dự thi.


LH: Ngọc Trân 0913964545; ngngoctran@gmail.com

Blog: http:// gatebeepers.blogspot.com

Bài giảng (đã đưa lên blog) cần đọc và tóm tắt để học cũng như trao đổi với giảng viên:

1. Kỹ thuật viết tin

2. Viết tin hình tháp ngược

3. Tìm nguồn tin

4. Chọn thông tin chính

5. Tầm quan trọng của bạn đọc

6. Săn tin

7. Viết phần mở đầu vài tin

8. Tìm ý tưởng viết lách

9. Thêm về tin hình tháp ngược.

#

No comments: